Các loại cây văn phòng

    Cây Tùng Xương Cá 1.200.000 ₫ – 3.500.000 ₫     Cây Phát Tài 270.000 ₫ – 1.200.000 ₫-15%    Cây Hạnh Phúc 220.000 ₫ – 950.000 ₫-13%    Cây Ngũ Gia Bì 250.000 ₫ – 900.000 ₫     Cây Cau Cảnh 850.000 ₫     Cây Mộc Hương 850.000 ₫-6%    Cây Trầu Bà Leo Cột 900.000 ₫ 850.000 ₫     Cây Trầu Bà 220.000 ₫ – 850.000 ₫-17%    Cây Thiết Mộc Lan 250.000 ₫ – 850.000 ₫-23%    Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột 1.100.000 ₫ 850.000 ₫-11%    Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ…

Bán và cho thuê cây cảnh