Cây tùng xương cá
 
 
 

Cây Tùng Xương Cá

1.200.000 ₫ – 3.500.000 ₫
 
cây phát tài phong thủy
 
 
 

Cây Phát Tài

270.000 ₫ – 1.200.000 ₫
-15%
cây hạnh phúc để bàn 02
 
 
 

Cây Hạnh Phúc

220.000 ₫ – 950.000 ₫
-13%
cây ngũ gia bì 11
 
 
 

Cây Ngũ Gia Bì

250.000 ₫ – 900.000 ₫
 
cây cau cảnh đẹp
 
 
 

Cây Cau Cảnh

850.000 ₫
 
 
 
 

Cây Mộc Hương

850.000 ₫
-6%
cây trầu bà leo cột
 
 
 

Cây Trầu Bà Leo Cột

900.000 ₫ 850.000 ₫
 
cây trầu bà 06
 
 
 

Cây Trầu Bà

220.000 ₫ – 850.000 ₫
-17%
cây thiết mộc lan phong thủy để bàn
 
 
 

Cây Thiết Mộc Lan

250.000 ₫ – 850.000 ₫
-23%
cây vạn niên thanh leo
 
 
 

Cây Vạn Niên Thanh Leo Cột

1.100.000 ₫ 850.000 ₫
-11%
cây trầu bà 02
 
 
 

Cây Trầu Bà Đế Vương Đỏ

220.000 ₫ – 850.000 ₫
-23%
cây ngọc bích 02
 
 
 

Cây Ngọc Bích

170.000 ₫ – 850.000 ₫
-17%
cây trường sinh 02
 
 
 

Cây Trường Sinh

170.000 ₫ – 850.000 ₫
-23%
cây bàng singapore 04
 
 
 

Cây Bàng Singapore

170.000 ₫ – 850.000 ₫
-14%
cây vạn lộc 09
 
 
 

Cây Vạn Lộc

190.000 ₫ – 850.000 ₫
-6%
cây trầu bà 01
 
 
 

Cây Trầu Bà Đế Vương Xanh

220.000 ₫ – 850.000 ₫
-17%
cây kim ngân 05
 
 
 

Cây Kim Ngân

170.000 ₫ – 850.000 ₫
-17%
cây đa búp đỏ 4
 
 
 

Cây Đa Búp Đỏ

170.000 ₫ – 850.000 ₫
-23%
cau tiểu trâm 09
 
 
 

Cây Cau Tiểu Trâm

170.000 ₫ – 850.000 ₫
-17%
cây tùng la hán 05
 
 
 

Cây Tùng La Hán

150.000 ₫ – 750.000 ₫
trồng sen mini nhật trong chậu
 
 
 

Sen Mini Nhật

550.000 ₫ – 650.000 ₫
 
 
Cây phong lá đỏ mini
 
 
 

Cây Phong Lá Đỏ

300.000 ₫ – 650.000 ₫
-22%
cây kim tiền 19819
 
 
 

Cây Kim Tiền

150.000 ₫ – 650.000 ₫
-23%
cây thủy tùng 04
 
 
 

Cây Thủy Tùng

170.000 ₫ – 550.000 ₫
-14%
cây tùng bồng lai
 
 
 

Cây Tùng Bồng Lai

220.000 ₫ – 500.000 ₫
-14%
cây bạch mã hoàng tử để phòng khách
 
 
 

Cây Bạch Mã Hoàng Tử

220.000 ₫ – 450.000 ₫
-22%
cây cẩm nhung
 
 
 

Cây Cẩm Nhung

50.000 ₫ – 400.000 ₫
 
hồng leo
 
 
 

Hoa Hồng Leo

350.000 ₫
-22%
cây trúc phú quý 04
 
 
 

Cây Trúc Phú Quý

150.000 ₫ – 350.000 ₫
-22%
cây lưỡi hổ 07
 
 
 

Cây Lưỡi Hổ

170.000 ₫ – 350.000 ₫
-12%
cây lan ý 05
 
 
 

Cây Lan Ý

220.000 ₫ – 300.000 ₫
-14%
cây hồng môn 02
 
 
 

Cây Hồng Môn

220.000 ₫ – 300.000 ₫
-23%
cây kim ngân thủy sinh
 
 
 

Cây Kim Ngân Thủy Sinh

350.000 ₫ 270.000 ₫
-17%
cây đuôi công xanh 01
 
 
 

Cây Đuôi Công Xanh

170.000 ₫ – 270.000 ₫
-17%
cây phú quý
 
 
 

Cây Phú Quý

220.000 ₫ – 270.000 ₫
-10%
lan quân tử 04
 
 
 

Cây Lan Quân Tử

220.000 ₫ – 270.000 ₫
-12%
cây ngọc ngân 03
 
 
 

Cây Ngọc Ngân

220.000 ₫ – 270.000 ₫
 
 
 
 

Cây Trầu Bà Lá Lỗ

250.000 ₫
-17%
cây đuôi công tím 01
 
 
 

Cây Đuôi Công Tím

150.000 ₫ – 250.000 ₫
 
hoa dừa cạn
 
 
 

Hoa Dừa Cạn

220.000 ₫
hoa giấy 12
 
 
 

Cây Hoa Giấy

220.000 
-12%
trầu bà lá xẻ
 
 
 

Cây Trầu Bà Lá Xẻ

250.000  220.000 
-12%
cây tùng thơm
 
 
 

Cây Tùng Thơm

250.000  220.000 
-12%
cây vạn niên thanh 04
 
 
 

Cây Vạn Niên Thanh

150.000  – 220.000 
-12%
cây thường xuân 02
 
 
 

Cây Thường Xuân

170.000  – 220.000 
 
cây phú quý 01
 
 
 

Cây Phú Quý Thủy Sinh

220.000 
 
vạn lộc thủy sinh
 
 
 

Cây Vạn Lộc Thủy Sinh

220.000 
 
cây ngọc ngân thuỷ canh
 
 
 

Cây Ngọc Ngân Thủy Sinh

220.000 
 
cây lan ý 06
 
 
 

Cây Lan Ý Thuỷ Sinh

220.000 
 
cây hồng môn thủy sinh
 
 
 

Cây Hồng Môn Thủy Sinh

220.000 
-23%
cây nhất mạt hương
 
 
 

Cây Nhất Mạt Hương

170.000  – 220.000 
 
trầu bà thủy sinh
 
 
 

Cây Trầu Bà Thủy Sinh

220.000 
-14%
cây lưỡi hổ thủy sinh
 
 
 

Cây Lưỡi Hổ Thủy Sinh

220.000  190.000 
-14%
cây lan hồ điệp
 
 
 

Cây Lan Hồ Điệp

220.000  190.000 
-14%
Cây hương thảo
 
 
 

Cây Hương Thảo

220.000  190.000 
 
cây thẻ bài hồng 02
 
 
 

Cây Thẻ Bài Hồng

170.000  – 190.000 
-14%
cây vạn niên thanh thủy sinh đẹp
 
 
 

Cây Vạn Niên Thanh Thủy Sinh

150.000  – 190.000 
 
cây bình an là cây gì
 
 
 

Cây Bình An

170.000 
 
cây đuôi công xanh 05
 
 
 

Cây Đuôi Công

170.000 
-12%
cây nha đam 01
 
 
 

Cây Nha Đam

150.000  – 170.000 
cây dương xỉ
 
 
 

Cây Dương Xỉ

190.000 ₫ 170.000 ₫
 
cây cỏ đồng tiền hợp tuổi gì
 
 
 

Cây Cỏ Đồng Tiền

170.000 ₫
 
cây phong lộc
 
 
 

Cây Phong Lộc Hoa

170.000 ₫
-11%
cây kim tiền thủy canh để bàn
 
 
 

Cây Kim Tiền Thủy Sinh

190.000 ₫ 170.000 ₫
-23%
cây phất dụ mảnh
 
 
 

Cây Phất Dụ Mảnh

220.000 ₫ 170.000 ₫
 
Cây Cỏ Lan Chi
 
 
 

Cây Dây Nhện

170.000 ₫
 
cây cau tiểu trâm thủy sinh
 
 
 

Cây Cau Tiểu Trâm Thủy Sinh

170.000 ₫
 
hoa giun 5
 
 
 

Hoa Giun

150.000 ₫
 
hoa sử quân tử 5
 
 
 

Hoa Sử Quân Tử

150.000 ₫
-12%
cây lô hội
 
 
 

Cây Lô Hội

170.000 ₫ 150.000 ₫
-12%
cỏ may mắn
 
 
 

Cỏ May Mắn

170.000 ₫ 150.000 ₫
 
cây may mắn
 
 
 

Cây Tài Lộc

150.000 ₫
-12%
cây phát lộc 061019
 
 
 

Cây Phát Lộc Thủy Sinh

170.000 ₫ 150.000 ₫
-12%
cây nha đam 02
 
 
 

Cây Nha Đam Thủy Sinh

170.000 ₫ 150.000 ₫
 
hoa dạ yến thảo 3
 
 
 

Hoa Dạ Yến Thảo

20.000 ₫
 
 
 
 

Hoa Triệu Chuông

20.000 ₫
-17%
cây cần thăng
 
 
 

Cây Cần Thăng

250.000 ₫ – 350.000 ₫