Email Address

Admin@Pestkil.com.vn

Phone Number

0838 094 888 – 0986 112 486
Ngôn ngữ

Quy trình tiếp nhận dịch vụ

10/28/2019 /By Vinh

QUY TRÌNH: TIẾP NHẬN VÀ TRIỂN KHAI CUNG CẤP DỊCH VỤ

Nguồn

Internet: Facebook, zalo, web, Email

Khảo sát: Đi thực tế

Gọi điện: Gọi và tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng

Email: Admin@pestkil.com.vn, Sales@pestkil.com.vn

BướcĐầu raTrách nhiệm thực hiệnBiểu mẫu
1Phiếu khảo sát/ghi nhận thông tinSales, kỹ thuật, Hành chínhPK-01
2Bảng phương án thực hiệnSales, kỹ thuật, Hành chínhPK-02
3Báo giáHành chính, Kế toánPK-03
4Mẫu Hợp đồngHành chính, Kế toán
5Mẫu kế hoạch thực hiệnKỹ thuậtPK-05
6Chứng phiếu dịch vụKỹ thuật, SalesPK-06
7Báo cáo dịch vụ/Theo dõiHành chínhPK-07
8Thanh toánHành chính, Kế toán

Lưu đồ

Bước1+2+3+45+6+78
Yêu cầuThực hiện liên tục/ngay lập tứcBám sát theo kế hoạchNgay sau khi có chứng phiếu/BBNTCV