7 mins read

Kiểm Soát Côn Trùng Theo Tiêu Chuẩn BRCGS (British Retail Consortium Global Standards)

1. Giới Thiệu Về Tiêu Chuẩn BRCGS Tiêu chuẩn BRCGS (Tiêu Chuẩn Toàn Cầu của Hiệp Hội Bán Lẻ Anh Quốc) là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế được sử dụng phổ biến trong ngành bán lẻ, sản xuất và cung ứng dịch vụ thực phẩm. Tiêu chuẩn toàn cầu […]