15 Th4, 2024

Văn hoá Pestkil Việt Nam

2 mins read

VIETNAM PESTKIL CULTUREVĂN HOÁ CỦA PESTKIL VIỆT NAM

Giá trị cốt lõi văn hóa PESTKIL VIỆT NAM  Việt Nam được xây dựng trên “Uy tín, Tư duy và Trách nhiệm”. Trong đó lấy nền tảng con người luôn Tư duy sáng tạo là chủ thể cho mọi thành công, và cũng chính yếu tố tư duy – suy nghĩ đó sẽ định hướng tinh thần làm việc Trung thực đầy trách nhiệm của mọi thành viên PESTKIL VIỆT NAM

  • Cùng nhìn về một hướng, cùng một mục đích. Sự phát triển của công ty gắn liền với sự phát triển của từng cá nhân. Không chia bè kéo phái. Tương trợ lẫn nhau để hoàn thành công việc chung. Góp ý thẳng thắn. Luôn nở nụ cười . Tôn trọng và chia sẻ
  • Mọi người đều bình đẳng trong các quy định của công ty từ những quy định nhỏ nhất Ai cũng được quyền nói lên chính kiến của mình với tinh thần xây dựng. Có quyền tranh luận, trực tiếp gặp ban giám đốc công ty. Lãnh đạo không sợ chỉ trích và luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến trái chiều
  • Với khách hàng: Luôn vui vẻ, nhiệt tình, trung thực và đầy trách nhiệm tạo nên sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.