3 mins read

Công việc hằng ngày của nhân viên Pestkil Việt Nam

Công việc hằng ngày của nhân viên Pestkil Việt Nam phụ thuộc vào vị trí và chức danh của họ. Tuy nhiên, sau đây là một số công việc chung mà nhân viên Pestkil Việt Nam có thể phải thực hiện hàng ngày:

  1. Thăm khảo và tư vấn cho khách hàng về các vấn đề về côn trùng, chuột, kiến và các loài gây hại khác trong nhà và ngoài trời.
  2. Điều tra và định vị các tình trạng nhiễm trùng bằng các phương pháp thăm dò và kiểm tra thực địa.
  3. Lên kế hoạch và thực hiện các giải pháp xử lý, diệt trừ và ngăn chặn sự xuất hiện của côn trùng, chuột và các loài gây hại khác.
  4. Sử dụng các công cụ và thiết bị chuyên dụng để triệt phá sự phát triển của côn trùng và các loài gây hại khác.
  5. Đánh giá và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.
  6. Thực hiện các báo cáo và tài liệu liên quan đến các hoạt động của công ty.
  7. Giám sát việc lưu trữ và quản lý các sản phẩm hóa chất và thiết bị liên quan đến diệt côn trùng và các loài gây hại khác.
  8. Thực hiện các quy trình và tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ sức khỏe và môi trường trong các hoạt động của công ty.
  9. Tham gia các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn.

Tùy vào chức danh, nhân viên Pestkil Việt Nam còn có thể có các nhiệm vụ khác, bao gồm quản lý nhân sự, phân tích dữ liệu, lập kế hoạch chiến lược, quản lý tài chính, quản lý vật tư, tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.

Trả lời