Kiểm soát côn trùng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018
8 mins read

Kiểm soát côn trùng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018

1. Giới Thiệu Về Tiêu Chuẩn ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm soát côn trùng gây hại nhằm bảo vệ thực phẩm khỏi nguy cơ ô nhiễm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

2. Nguyên Tắc Kiểm Soát Côn Trùng Gây Hại Trong ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 là sự kết hợp các nguyên tắc của hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) cùng với Các chương trình tiên quyết (PRPs)

2.1. Phân Tích Mối Nguy

Phân tích mối nguy là bước đầu tiên và quan trọng trong hệ thống ISO 22000:2018. Doanh nghiệp cần thực hiện phân tích mối nguy để xác định các nguy cơ tiềm ẩn từ côn trùng gây hại tại tất cả các điểm trong quy trình sản xuất và lưu trữ thực phẩm. Điều này giúp nhận diện và đánh giá các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.

2.2. Chương Trình Tiên Quyết (PRPs)

Chương trình tiên quyết (PRPs) là các điều kiện và hoạt động cơ bản cần thiết để duy trì môi trường vệ sinh thích hợp. Trong kiểm soát côn trùng gây hại, PRPs bao gồm:

  • Vệ sinh khu vực sản xuất: Duy trì vệ sinh sạch sẽ khu vực sản xuất và lưu trữ để ngăn chặn sự xâm nhập và sinh sôi của côn trùng.
  • Quản lý chất thải: Quản lý và xử lý chất thải một cách hợp lý để không tạo điều kiện thuận lợi cho côn trùng phát triển.

2.3. Thiết Lập Biện Pháp Kiểm Soát

Các biện pháp kiểm soát côn trùng cần được thiết lập rõ ràng và hiệu quả, bao gồm:

  • Kiểm soát môi trường: Duy trì điều kiện môi trường không thuận lợi cho côn trùng phát triển như kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ và đảm bảo không có nơi trú ẩn cho côn trùng.
  • Sử dụng bẫy và thuốc diệt côn trùng: Sử dụng bẫy và thuốc diệt côn trùng một cách an toàn và hiệu quả để kiểm soát sự hiện diện của côn trùng.

2.4. Giám Sát Và Kiểm Tra

Giám sát và kiểm tra thường xuyên là cần thiết để đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát côn trùng đang hoạt động hiệu quả. Điều này bao gồm:

  • Kiểm tra định kỳ: Thực hiện kiểm tra định kỳ các khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm sự hiện diện của côn trùng.
  • Ghi chép và báo cáo: Ghi chép chi tiết các hoạt động kiểm tra và báo cáo bất kỳ sự cố nào liên quan đến côn trùng gây hại.

2.5. Hành Động Khắc Phục

Khi phát hiện sự hiện diện của côn trùng, doanh nghiệp cần thực hiện các hành động khắc phục kịp thời, bao gồm:

  • Loại bỏ côn trùng: Sử dụng các biện pháp như phun thuốc, bẫy hoặc biện pháp sinh học để loại bỏ côn trùng.
  • Cải thiện vệ sinh: Nâng cao các biện pháp vệ sinh để giảm thiểu môi trường thuận lợi cho côn trùng phát triển.

2.6. Đào Tạo Nhân Viên

Nhân viên phải được đào tạo đầy đủ về các nguy cơ từ côn trùng gây hại và cách kiểm soát chúng, bao gồm:

  • Nhận diện côn trùng: Đào tạo nhân viên nhận diện các loại côn trùng gây hại phổ biến.
  • Thực hành vệ sinh: Hướng dẫn nhân viên thực hành vệ sinh đúng cách để ngăn chặn côn trùng.

3. Lợi Ích Của Việc Kiểm Soát Côn Trùng Theo Tiêu Chuẩn ISO 22000:2018

3.1. Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm

Tuân thủ tiêu chuẩn ISO 22000:2018 giúp đảm bảo rằng thực phẩm không bị ô nhiễm bởi côn trùng, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

3.2. Nâng Cao Uy Tín Và Chất Lượng Sản Phẩm

Việc kiểm soát côn trùng hiệu quả giúp duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín của doanh nghiệp thu hút khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện có.

3.3. Tuân Thủ Quy Định Pháp Lý

Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018 giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp lý về an toàn thực phẩm, tránh các vấn đề pháp lý và các biện pháp xử phạt..

3.4. Tăng Cường Hiệu Quả Sản Xuất

Kiểm soát côn trùng hiệu quả giúp giảm thiểu thiệt hại về nguyên liệu và sản phẩm, tăng cường hiệu quả sản xuất và giảm chi phí kiểm soát côn trùng.

Hãy liên hệ Công ty PVSC theo số điện thoại 0398731026 Hoặc 0868914386 để kiểm soát côn trùng và động vật gây hại cho nhà máy, công ty của bạn theo tiêu chuẩn mà bạn đang hướng đến.
 

Trả lời