MẪU HỢP ĐỒNG DIỆT CHUỘT
21 mins read

MẪU HỢP ĐỒNG DIỆT CHUỘT

Mẫu hợp đồng diệt chuột bao gồm những hạn mục nào? Những điều khoản cần có trong mẫu văn bản này đều được chúng tôi cập nhật trong bài viết dưới đây. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ mang đến những thông tin cần thiết cho bạn đọc.

Mẫu hợp đồng diệt chuột cập nhật nội dung mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số: …………………………….

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự, Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện hành.

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên.
Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại văn phòng Công ty TNHH DỊCH VỤ PESTKIL VIỆT NAM – Trụ sở Hà Nội , chúng tôi gồm
BÊN A (Bên sử dụng dịch vụ): ……………………………………..
Đại diện:
Ông/Bà …………………………………                  Chức vụ:………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Mã số thuế: ……………..………………………………………………..
Số điện thoại: ……………..………………………………………………..
BÊN B (Bên cung cấp dịch vụ): CÔNG TY …………………………………….. – Trụ sở Hà Nội
Đại diện:
Ông/Bà …………………………………                  Chức vụ: ……………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………
Điện thoại: ……………….……………………………………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………………….
Số tài khoản:………………………………………………………………
Tên tài khoản:……………………………………………………………..
Ngân hàng:…………………………………………………………………
Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng số…………………..về việc kiểm soát côn trùng động vật gây hại với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1: Nội dung công việc

 • Phun thuốc sát trùng kho: Định kỳ 2 lần/tháng.
 • Kiểm soát Chuột: chuột nhắt, chuột nhà, chuột cống: Định kỳ 4 lần/ tháng

1.1. Phun thuốc sát trùng kho

 • Pha hóa chất theo liều lượng quy định từ nhà sản xuất.
 • Dùng máy phun sương đeo vai , phun thuốc trực tiếp vào các nơi ẩn nấp và phát sinh tiềm tàng để tiêu diệt tận ổ như: góc kho, kẻ hở tường, dọc theo tường… và phun xùng quanh kho để kiểm soát côn trùng bên trong kho
 • Phun các khu vực xung quanh nhà máy

1.2. Kiểm soát chuột
Định kỳ xử lý : 4 lần /tháng ( 1 tuần / 1 lần ) Vào các ngày trong tuần
Phương pháp xử lý:
Vòng bảo vệ thứ nhất(phòng ngừa từ xa-khu vực bên ngoài):

 • Khu vực tường rào: lắp đặt hệ thống bẫy cố định, bên trong đặt thuốc diệt chuột (Storm/ Biorat ), các bẫy hộp đều có khóa an toàn. Khoảng cách 15-30m/ bẫy
 • Khu vực cây cối, hệ thống cống rãnh, khu vực đất trống, các nơi ẩn nấp, trú ngụ của chuột: sử dụng thuốc Storm, Biorat bố trí xung quanh hang, đường đi của chuột làm gây xuất huyết nội ở chuột và lây qua những con khác chết theo.
 • Các hang ổ phát hiện sẽ được đánh thuốc & lắp lại, tránh làm chỗ trú ngụ cho con chuột khác.

Vòng bảo vệ thứ hai (Bẫy cố định):

 • Sử dụng bẫy cố định, các bẫy đều có khóa an toàn, bên trong sử dụng bẫy lồng để bắt sống.
 • Các bẫy hộp được bố trí bên ngoài dọc chân tường bên ngoài nhà máy nhằm giảm mật độ chuột trong khu vực cần bảo vệ .

Vòng bảo vệ thứ ba (trong khu vực cần bảo vệ):

 • Sử dụng các bẫy hộp như trên, bên trong đặt mồi và keo dính chuột để bắt sống.
 • Các bẫy hộp đều có bảng cảnh báo và được đánh số thứ tự để dễ dàng kiểm soát.
 • Khu vực bên trong 10-15m/ bẫy, khu vực bên ngoài 15-30m/ bẫy. Số lượng & sơ đồ đặt hộp sẽ được báo lại khi hoàn tất.

Bẫy được đặt cố định vào nền hay tường. Bẫy được bố trí một lần và được sử dụng suốt thời gian hợp đồng. Chi phí cho số lượng bẫy công ty chúng tôi chịu hoàn toàn.
1.3.  Hóa chất sử dụng

Dịch vụHóa chất xử lýHoạt chấtXuất xứ
Phun sát trùng khoMap permethrin 50ECPermethrin
 
Map pacific
Cypado 25ECCypermethrin
 
Ấn Dộ
Kiểm soát chuộtStormFlocoumafen
 
BASF- CHLB Đức
Racumin PasteCoumatetralyl
 
BAYER- Việt Nam
Keo dính chuộtPolybuten+ Base Resin+Symthetic Resin+
Reduce vie+etc
 
Đại Phát- Việt Nam
Bẫy hộpNhựa
 
GFC- Việt Nam
Lưu ý: Tất cả các loại hoá chất sử dụng đều được được Bộ Y Tế và Bộ NN&PTNT Việt Nam cho phép sử dụng tại Việt Nam, an toàn cho con người, thực phẩm, hàng hóa và môi trường.

Điều 2: Giá Trị Hợp Đồng

2.1 .Đơn giá  (tính bằng tiền Việt Nam Đồng, chưa bao gồm VAT 10%)

STTHẠNG MỤCĐVTĐƠN GIÁ
  Kiểm soát chuột(định kỳ 4 lần/tháng)      Tháng đ/tháng
  Phun sát trùng kho(định kỳ 2 lần/tháng)      Tháng đ/tháng
Tổng / tháng

2.2 phương  thức thanh toán

 • Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng theo thông tin trên hợp đồng
 • Thanh toán trong vòng 07-15 ngày sau khi nhận được đầy đủ hóa đơn VAT, chứng phiếu công tác của bên B.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên

3.1.Trách nhiệm của bên A

 • Tạo điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện công tác và thanh toán đúng theo các điều khoản đã cam kết
 • Đáp ứng một số yêu cầu của bên B về việc đóng gói và xắp xếp nguyên liệu (nếu có) để đảm bảo chất lượng công tác và an toàn lao động
 • Cử cán bộ giám sát thực hiện và nghiệm thu kết quả công tác

3.2 Trách nhiệm của bên B

 • Thực hiên công tác phòng trừ dịch hại cho bên A bằng đúng các loại thuốc ghi trong Hợp Đồng nằm trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam
 • Chấp hành các nội quy ,quy định của bên A về an toàn lao động ,vệ sinh môi trường va phòng chống cháy nổ.
 • Chịu trách nhiệm với mọi mất mát ,hư hỏng tài sản của bên A do công nhân của mình gây ra

Điều 4:Thời hạn hợp đồng

 1. Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, chi phí cho việc diệt côn trùng sẽ được tính từ tháng bắt đầu sử dụng dịch vụ diệt côn trùng trừ trường hợp được quy định khác đi theo một thỏa thuận được ký riêng.
 2. Thời hạn dịch vụ

Ngày bắt đầu: Ngày …… tháng …… năm ……
Ngày kết thúc: Ngày …… tháng …… năm ……

 1. Nếu một trong các Bên muốn chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn của hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, Bên đó sẽ phải thông báo cho Bên kia về dự định của mình ít nhất một (1) tháng trước ngày dự định chấm dứt Hợp đồng này.

Điều 5. Phí dịch vụ

 1. Bên A sẽ thanh toán phí dịch vụ (có bảng kê chi tiết đính kèm) vào ngày đã thỏa thuận với Bên B trên cơ sở hàng tháng.
 2. Trường hợp có thay đổi địa điểm cần diệt côn trùng hoặc phạm vi dịch vụ đã được cung cấp, Bên B và Bên A sẽ cùng thảo luận để điều chỉnh phí dịch vụ diệt côn trùng.

Điều 6. Chấm dứt Hợp đồng

 1. Nếu Bên B xao nhãng trong việc thực hiện các dịch vụ đã ký kết, hoặc có những biểu hiện tương tự, và trong trường hợp đó Bên B không có những hành động hợp lý kể cả sau khi Bên A yêu cầu Bên B cung cấp các dịch vụ như đã ký kết hoặc thực hiện việc sửa chữa trong vòng 30 ngày thì Bên A có thể chấm dứt Hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên B.
 2. Nếu Bên A có ít nhất hai lần không trả phí dịch vụ hàng tháng và không thanh toán đầy đủ kể cả sau khi Bên B đã yêu cầu Bên A thanh toán trong vòng ba mươi (30) ngày, hoặc trong trường hợp phí dịch vụ kiểm soát không thể thanh toán do phá sản hoặc bỏ trốn hoặc do không nắm được tung tích của Bên A, hoặc nếu việc tiếp tục cung cấp dịch vụ sẽ trở nên khó khăn do yêu cầu không hợp lý từ Bên A, Bên B có thể chấm dứt Hợp đồng này bằng cách gửi văn bản thông báo cho Bên A. Nếu không thể tìm được Bên A do bỏ trốn hoặc không nắm được tung tích của Bên A, Bên B có thể chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng bằng cách gửi văn bản thông báo ý định chấm dứt Hợp đồng này đến địa chỉ của Bên A được quy định trong Hợp đồng.

Điều 7. Phí chậm trả

Nếu không thanh toán phí dịch vụ trong ngày đã thỏa thuận mà không có lý do chính đáng, Bên A sẽ phải thanh toán phí dịch vụ hàng tháng cộng với phí chậm trả được tính toán bằng cách áp dụng lãi suất hàng năm của ngân hàng là 15% trên khoản phí dịch vụ chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 8. Phạt Hợp đồng

Điều khoản này chỉ áp dụng sau khi Bên B lắp đặt cho Bên A các thiết bị được liệt kê bên trên (nếu có).
Nếu đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trong thời hạn có hiệu lực, Bên A sẽ phải thanh toán các khoản phạt theo các tiêu chuẩn vận hành thiết bị trong các tháng có hiệu lực còn lại của hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng này

Điều 9. Sử dụng Logo Thành viên/ tài liệu đính kèm của Bên B

 1. Bên A nên sử dụng Logo Thành viên của Bên B hoặc tài liệu đính kèm được cung cấp bởi Bên B.
 2. Bên A chỉ có thể sử dụng Logo Thành viên của Bên B hoặc tài liệu đính kèm trong thời hạn của Hợp đồng này.
 3. Các tài liệu có kèm theo Logo sẽ không còn giá trị khi Hợp đồng kết thúc.
 4. Nếu hết hạn Hợp đồng, tài liệu đính kèm, logo sẽ bị gỡ bỏ và Bên B sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào cho thiệt hại gây ra bởi việc gỡ bỏ tài liệu đính kèm và logo.
 5. Bên A sẽ không đưa ra ý kiến về những thiệt hại không thể tránh khỏi đối với các cơ sở của Bên A như phần nội thất (giấy dán tường, tường) khi Logo Thành viên của Bên B hoặc tài liệu được đính kèm theo Hợp đồng giữa Bên A và Bên B bị gỡ bỏ.

Điều 10. Thời gian thực hiện dịch vụ

Thời gian làm việc: trong tuần từ thứ …… đến thứ ……, từ …giờ… đến …giờ… (không làm việc vào ngày nghỉ: thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà Nước). Nếu Bên A yêu cầu Bên B cung cấp dịch vụ vào ngày nghỉ thì Bên A sẽ phải trả thêm phí, nếu trường hợp khẩn cấp có sự thỏa thuận của hai bên thì Bên A sẽ không phải trả thêm phí dịch vụ.

Điều 11. Các quy định khác

 1. Các vấn đề khác ngoài những vấn đề đã được quy định trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng thiện chí giữa Bên B và Bên A. Bất kỳ và tất cả các vấn đề chưa được giải quyết sẽ được điều chỉnh bởi các luật và tập quán thương mại có liên quan.
 2. Hợp đồng này có thể được sửa đổi hoặc điều chỉnh bởi văn bản thỏa thuận ký kết bởi Bên B và Bên A.
 3. Tòa án có thẩm quyền sẽ xét xử bất kỳ và tất cả các vấn đề kiện cáo có liên quan đến hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt côn trùng theo Luật Tố tụng Dân sự.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B                                                    

Hi vọng bài viết tham khảo về mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ diệt chuột trên đây đã cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin cần tìm hữu ích. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ diệt chuột tại nhà có thể liên lạc với công ty để được tư vấn kĩ càng hơn.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PESTKIL VIỆT NAM (PVSC)

PVSC là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực diệt côn trùng: Diệt mốidiệt muỗidiệt kiếndiệt gián đức, diệt chuộtdiệt ruồi..

Thông tin liên hệ

Trụ sở Hà Nội : Số 98 – Nguyễn Khiêm ích – TT Trâu Quỳ – Gia lâm – Hà Nội

Hotline: 0398 731 026 Hoặc 0868 914 386

Email : pestkil.vietnam@gmail.com

Website : pestkil.com.vn

FanpagePestkil – Dịch vụ kiểm soát côn trùng

Trả lời